Arsu Güzel Sanatlar Anaokulu olarak, tüm çocuklarımızın sevgi ve şefkatle gelişen, saygıyla karşılanan ve sanatla yoğrulmuş bireyler olması için çaba gösteriyoruz.

 

Eğitim anlayışımızın temelinde, öğrenmenin bir zorunluluk değil, zevk olduğunu çocuklarımıza aşılamak yatıyor. Bu nedenle Arsu’da, çocuklarımız devamlı olarak bilginin kaynağı olarak gördüğümüz doğayla temas ederek eğitim görüyorlar.

 

Uzman Eğitmen Kadromuz

Çocuklarımızı her anlamda destekleyen, içlerindeki merak ve keşif duygusuna hitap eden, onlarla beraber hareket eden ve onların güçlü bireyler olmasına özen gösteren eğitmenlerimiz vesilesiyle, çocuklarımızın önemli mesafeler kat etmesini hedefliyoruz.

 

Uygulamalı Veli Eğitim Programları

Bir çocuğun gelişiminde en önemli pay sahibi olarak gördüğümüz velilerimizle birlikte yürüttüğümüz Uygulamalı Veli Eğitim Programları (UVEP) kapsamında, çocuk gelişiminde ebeveynin rolü üzerine odaklanıyoruz.

 

Bu özel program sayesinde, çocuklarımızın geleceklerini şekillendirmek adına doğru ve bilinçli adımları, zamanında atmayı hedefliyoruz. Çocuk eğitimi ve ebeveynlik üzerine konuşarak, tartışarak ve uygulamaya dönük çeşitli konuları gündemimize alarak, birlikte en doğruyu bulmaya çabalıyoruz.

 

Oyun Grupları

Arsu Güzel Sanatlar Anaokulu olarak, oluşturduğumuz oyun gruplarında çocuklarımızın müzik ve sanat eğitimine katkı sağlıyoruz. Drama, dans, müzik, el sanatları konularında bütüncül bir eğitim anlayışıyla hareket ediyor, çocuklarımızın aklını ve ruhunu birlikte besleme gayesiyle çalışıyoruz.

 

Oyun gruplarımızda açık uçlu oyunlarla çocuklarımızın hayal gücü ve becerilerinin gelişmesine imkân veriyor, sembolik oyunlarla çocuklarımızı sınırlandırmadan ve yönlendirmeden soyut düşünme yeteneğine kavuşturmaya çalışıyoruz. Çocuğun kendini tanıyabilmesi için gerekli olan, sosyalleşmesini ve öz farkındalığını kazanmasını sağlayan serbest zaman etkinlikleriyle gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

 

Elementer Sanat Eğitimi

Okul öncesi eğitimin bize göre en önemli ayağını teşkil eden elementer sanat eğitimini, kurumumuz bünyesinde sanatın tüm dalları için uyguluyoruz. Bütüncül bir yaklaşım içerisinde uyguladığımız bu eğitim sayesinde çocuklarımızın ince ve kalın motor becerilerini geliştirmenin yanında, onlara duyarlılık kazandırıyoruz.

 

Okulumuzda eğitimin temel direği niteliğinde olan müzik, tüm etkinliklerimizde mutlaka bulunuyor. Çocuklarımızı müzikle karşılıyor, her etkinlikte ve etkinlik aralarında müzik kullanıyor ve onları yine müzikle uğurluyoruz. Kısaca okulumuzda her şey, bir sanat ve öğrenme aracı olan müzikle öğreniliyor.

 

Hayal gücü adına sınırsız bir kaynak niteliğinde olan yaratıcı drama, dans eğitimi, el beceri çalışmaları, elementer sanat eğitimimizin diğer aşamalarını oluşturuyor.

 

Uluslararası Kindermusik Programı

“Kindermusik” okul öncesine yönelik bir özel eğitim programı olarak 1960 yılından beri, başta Almanya ve İngiltere olmak tüm Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da uygulanan uluslararası bir eğitim programıdır. Bu uluslararası program kapsamında, 0-7 yaş grubunda bulunan çocukların fiziksel, bilişsel, psikomotor, duygusal, sözel ve sosyal, gelişimleri sağlanır.

 

Kindermusik sınıflarımızda çocuklarımızın problem çözme becerilerini, sosyal becerilerini ve matematik öncesi becerilerini geliştiriyoruz. İngilizce olan bu program sayesinde çocuklarımız eğlence eşliğinde dil becerilerini de geliştiriyorlar.

 

Arsu Çiftlik

Samanlı Dağı Kutluca Köyünde bulunan çiftliğimizde, “dünyayı ve insanı gözet, fazlayı paylaş” ilkelerine sahip Permakültür bilincini geliştiriyoruz. Doğanın bize sunduğu çeşitli meyve ve sebzelerle mutfağımızı zenginleştiriyor, bu sayede hormonsuz ve de ilaçsız olarak besleniyoruz.

 

Bu kapsamda çocuklarımıza, mevsim döngülerini anlama, toprakla bağ kurabilme, doğaya uyum sağlayabilme, doğal kaynakların korunmasının gerekliliği, geri dönüşümün önemi gibi konuları uygulamalı olarak gösterebiliyoruz.