“Tüm lisanlar birer müziktir.”

 

Müzik, hareket ve oyunla birleşince, farklı bir lisanı öğrenmek ve fiziksel beden diliyle deneyimlemek, öğrenme sürecini içselleştirir ve öğrenmek, bu sayede deneyimlenen bir oyuna dönüşür. Oyunla deneyimlemek, bilinçsiz farkındalık yoluyla deneyimi bilinçaltına sürükler. Bu sayede çocuk, yeni bir şey öğrendiğinin farkında olmadan, deneyimler havuzuna, oyun kılıfı ile yeni bir anı ve dolayısıyla gelecekte akademik öğrenme hayatında bağlantı kuracağı yeni bir ip atmış olur. Bu sayede, gelecekte akademik hayatındaki bilinçli farkındalıkla öğrenme süreci kolaylaşır. Musika Linguae, akış ve eylem sürecinde, müzik ve hareketle farklı bir yabancı dili deneyimleme yöntemidir.

Birçok yabancı lisanı müzikal drama ile öğreniyoruz. Çocuklar tüm aktivitelerde ana dilleri ile birlikte İngilizceyi de duyuyor ve “akış süreci” yöntemiyle çevresinde sürekli İngilizce konuşulmasıyla, ikinci dili de kendiliğinden, deneyimleyerek öğreniyorlar. Çocuklar farklı lisanları müzik ve hareket yoluyla kolaylıkla öğrenebilirler. Bu yöntem bizim için o kadar eğlenceli ki haftanın bir günü Fransızca ve bir günü Rusça dil eğitimlerini de programımıza ekledik.