Okul öncesi öğrencileri için seçilmesi gereken oyunlar hem zekâ gelişimini hem de fiziksel gelişimi desteklemelidir. Arsu Anaokulu’nda verdiğimiz eğitim hizmetlerinden biri de oyunlardır.

 

Çocukların gelişimini en iyi şekilde destekleyebilmek için çeşitli oyunlar geliştiriyoruz. Aynı zamanda, oyun içeriklerinde çocuklara zarar verebilecek herhangi bir unsur barındırmamaya da dikkat ediyoruz.

 

Çocukların rahatlıkla kullanabileceği oyuncakların yanı sıra oyun çeşitlerinde de hassas tercihler yapıyoruz. Hem eğlenceli hem de öğretici oyunlarla, sağlıklarına dikkat ederek okul öncesi süreçlerini en iyi şekilde sürdürebilmelerini hedefliyoruz.

 

Aman Avcı Vurma Oyunu

Aman Avcı Vurma Oyunu ile çocukların farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyabilme becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. Çocuklar, taşıdıkları bu malzemeleri belirli bir hedefe atarlar. Nesneleri yönergelere uygun olarak doğru yere fırlatmaları, konsantrasyonlarını geliştirebilmek açısından oldukça önemlidir.

 

Çocuklar oyun alanına dağılırlar. Ebe seçilen kişi bir çocuğa bir top verir. Çocuk topu diğer arkadaşlarının bacaklarına değecek şekilde fırlatır. Topun isabet ettiği çocuk, topu alır ve arkadaşlarının bacaklarına doğru fırlatır. Top kimseye değmezse topu alır ve yeninden oyuna başlar.

 

Köprü Altından Top Geçirme Oyunu

Köprü Altından Top Geçirme Oyunu, çocukların nesneleri belirli bir mesafeden bir hedefe atmaları üzerine kuruludur. Aynı zamanda, zemin üzerine çizilmiş şekiller üzerinde oynanan bir oyundur. Bu oyunda çocuklar halka şeklinde sıralanırlar. Ayaklarını birbirine değmeyecek şekilde açar ve bellerini bükerek ellerini dizlerine koyarlar. Ebe seçilen çocuğun amacı, topu arkadaşlarının ayakları arasından dış tarafa vurmaktır. Halkadaki çocuklar ayaklarını oynatmayarak, elleriyle topu yakalamaya çalışırlar.

 

Palyaçonun Karnını Doyur Oyunu

Bu oyunda çocukların sözel yönergelere uygun olarak sıraya geçmeleri ve nesneleri belirli mesafelerden hedefe atmaları gerekir. Oyunun uygulanışında, alana kalın bir mukavvaya çizilmiş olan ve ağzı daire şeklinde oyulmuş bir palyaço resmi yerleştirilir. Yüksekliği çocukların boyuna göre ayarlanır. Daha sonra çocuklar arka arkaya sıraya geçerler. Sırayla hepsi ellerindeki topları palyaçonun ağzına atmaya çalışırlar.

 

Çoban, Kuzular, Kurt Oyunu

Özellikle 5-6 yaşındaki çocuklar için uygun olan bu oyun, bedensel koordinasyonun geliştirilmesinde etkilidir. Oyunda işitsel yönergelere uygun denge hareketleri yapılır. Oyunun oynanışında, bir çocuk çoban olarak ve başka bir çocuk kurt olarak seçilir. Diğer çocuklar ise kuzu olurlar. Oyun alanının bir köşesine ise daire çizilir; burası da ağıl olur. Kuzular ağıldan uzak bir yerde dururlar. Çoban, kuzularını bu ağıla götürür. Kuzular giderken, kurt onları kapmaya çalışır. Çoban ise kaptırmamaya çalışır. Kurt, çobana saldıramaz. Çoban ise kurdu kovalar.

 

Oyun, kurdun “Çoban haydi sürünü sür, kuzularına bakalım” diye seslenmesiyle başlar. Çoban ise kuzularını önüne alır. Kollarını açarak, onları kurdun kapmasını önlemeye çalışır. Onları ağıla doğru sürer. Kurt ise sürünün sağından, solundan, önünden ve arkasından dolanıp saldırarak her bir kuzuyu yakalamaya çalışır. Yakalanan kuzular oyundan çıkarlar, yakalanmadan ağıla girenler ise kurtulmuş olurlar. Kurt, ağıla girenlere dokunamaz.

 

Top Toplama Oyunu

Bu oyunda, sözel yönergelere uygun olarak top toplanır. Toplar, renklerine göre gruplandırılır. Çocuklar oyun alanına dağınık bir şekilde yerleşirler. Bir sepete 10-15 kadar top konulur. Öğretmen, topları çeşitli yönlere dağıtır. Çocuklar topları birer birer getirerek sepetine içine koyarlar. Oyun, iki ayrı renkteki toplarla, iki ayrı gruba ayrılarak, yarışma şeklinde oynanır. Oyunun amacı, bedensel koordinasyon gerektiren belirli denge hareketlerini yapabilmektir.